სატელევიზიო როზეტი

0.00

სატელევიზიო როზეტი ერთიანი ჩარჩოთი. 10ა 220ვ