ერთკლავიშა გადამრთველი

18.09

ერთკლავიშა გადამრთველი ერთიანი ჩარჩოთი. 10ა 220ვ